میکده

ماکه در میکده ی اهل وفا هست شدیم

یا زیکرنگی آن قوم صفا مست شدیم

باده ای هیچ نخوردیم ونداریم به یاد

به پیمانه نهادیم و که همدست شدیم .

/ 0 نظر / 22 بازدید