خاطره ای دور

خاطره ای دوردست

چون خورشید

درخشان در پس غبار زمان

که چون ابری تیره

در خویش می گیرد

خاطره ای مانده در

گوشه گوشه ذهن

که شیرینی

 لحظات گذشته را

در کام اکنون

می ریزد

یادمانی با شکوه

که هماره

در پی تکرارش

هراسان و بی قرار

چون ماهی دور از آب

در پیچ و تابم.

/ 0 نظر / 22 بازدید