تکه ها

باز مانده ی معنویتی خیالی

خاطره های در هم

از ظلم بنام آسمان

پیکرهای لگد مال  شده

غرور های جریحه دار

و عصمت دریده ی خاک

اینست یادگاران

نبردی سهمناک

در عرصه ی زمین و زمان

نه بین خیر وشر

و نه بین سیاهی و روشنی

که بین پدید آورندگان

نظمی نو با

پاسداران میراث کهنه

ومندرس زمین

که در آن حاکمان

خدایان زمینند

و مردم بردگانی

در هیئت بندگان

و زمان پاسدار

شکوه ابدی آنان

که هیچ نیستند

در برابر قدرت توفنده ی

مردمی که سلاحی

جز آگاهی به دست ندارند

وتنها همدلی شان

آنان را به قدرت میرساند

در پی نبرد واپسین

/ 0 نظر / 22 بازدید