قطره قطره زندگی

تورا می شناسم

که هزاران بار

درگذرهای صعب

وپیچ های تند

همراه بوده ای

و دردهای مردم را زیسته ای

وهمراهشان شوریده ای

تو ! که نام گلی لطیف

برخود داری

وستایش دنیا را ،

خاره ی بیداد را

شکافتی چه ژرف

تو را می شناسم

که چونان

بابی سندز ، دلیرانه

قطره قطره زندگی را

بر پای درخت آزادی

وطن ریختی

ومادر بودن را

معنائی دیگر بخشیدی

برای تک تک

فرزندان این خاک

تورا می شناسم

مادر وطن !

مقالات ازهمین قلم در "برگ زیتون" به آدرس ravasabz.persianblog.ir

/ 0 نظر / 23 بازدید