عشق آسان نه

پایداری در عشق

به رنجی ست که می کشیم

سختی راه به جان خریدن

چه خیالی ست باطل

دست بر دست سودن

و سر ریزجریان عشق ،

که معشوق را

بی ناله به دست آوردن

همان و از دست دادن

به سادگی همان

رانده ی عشق گشتن

که مادرسختی ها ست

سختی زمین و زمان

روح را صیقل داده

آبدیده میکند و رنج کشیدن

معلمی ست گران بها.

/ 0 نظر / 21 بازدید