بهار

می توان این دشت های سبز را

 همواره دید

در افق پروانه های

 سبز رنگ برگ را

می توان در پرده ای زیبا کشید

می توان در خلوت سبز بهار

نقش های گونه گون

 در خانه دید

می توان از دامن صحرا گذشت

چشمه های سینه ی کوه و دمن

در دهان طفل نوپای

 طبیعت هم نهاد

می توان از نهرها بگذشت و رفت

می توان بر بال جنگل ها نشست

پر کشان تا اوج های اوج رفت

می توان در خلوت باغ بهار

پچ پچ پروانه ها را هم شنید

می توان همراز بلبل شد به گل

می توان با شاعری تنها گذشت

چشم در چشم بهار

گوش داده دست باد

می توان در برگ برگ زندگی

فصلها را زنده کرد.

/ 0 نظر / 48 بازدید