دلشدگان

ما دلشدگان دلبر و دلدار نداریم

               در هردو جهان میل خریدار نداریم

چون آمدن ما به جهان بی ثمری بود

              در رفتن مان خیر دگر بار نداریم

/ 0 نظر / 24 بازدید