وسوسه دریا

هوس انگیز و بی کراته     

       چون پروازی                                                      

بر بالهای خیال                                                    

 وشور زندگی                                                   

که در برق چشمانت                                               

با رازی ابدی آمیخته                                               

زیبا و پر غرور        

چون شرم      

جاری بر گونه های     

نو دختران شالیزار    
                               

با عطشی به نوازش  

و خورشید به گاه   

طلوع بامدادی   

مواج و رقصنده                                                 

چون امیدی                                                   

لغزان و لرزان                                                   

در سایه سار                                                  

شبان مهتابی

به جستجوی نشانی از دلدار

به سراغم آمدی

به تمنای وصال

تا خنکای تنت

آرامش شیرینی را

چون عطری بلورین

در تنم ریزد

و بوسه هایت

در ظهری سوزان

مرحمی بر زخمهای

شلاق خورده

از باد باشد

و با دستان پر مهرت

امواج نرم راچون
فرشی ازپرنیان

زیر پایم گستردی    

و آنگاه که سکوت شبانه

آرامشی رویائی

در خلوتمان می کاشت

بالشی نرم تر از مخمل

زیر سرم نهادی

تا نظاره گر

دلدادگی تو و

عروس آسمان باشم

که چگونه برای هم
آغوش می گشایید

به مهر ……

/ 0 نظر / 24 بازدید