ستارگان

ستارگان شب

در آسمان بیکران

با روشنای فریبنده

در حرکتی پیوسته

از بودن به شدن

آیا نور خود را

برما ارزانی دارند

بی منت

یا نور مارا

با خود می برند

تا تاریکی

نصیب ما باشد

در حرکتی بی انتها

کجا میروند

با دنباله ای از نور

چون یال پریشان

اسبی راهوار

آیا راهی می نمایند

برای خلاصی ازسرگشتگی ما

یا بی اعتنا

و مغرورانه درگذرند

در گردشی شبانه؟

مطالب اجتماعی ازاین قلم در"برگ زیتون"به آدرس ravasabz.persianblog.ir

/ 1 نظر / 23 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.