لحظه

لحظه ای است

که از زندگی هر شخصی

سر به در می آرد

بی گمان لحظه ی

پرداختن بودن اوست

لحظه ی ترس

ویا تردید است

یا شجاعت وتهور درکار

که در آن لحظه

به یک چرخش

و تغییر و دگرگونی

در زندگی اش

تن بدهد بی تردید .

/ 0 نظر / 19 بازدید