لشگر سرما

شنیدم که سرمای گردن فراز

                      به دشت و دمن لشگر آراست باز

همه صف به صف آزموده نبرد

                      به  بازو جوا نی به  سرها  شگرد

چه چابک سواران با نام و یاد

                      سواری گرفته ز طو فا ن  و  باد

سلاح  نیامش ز یخ  سا خته

                       همی  نیزه  قندیل  پر د ا خته

توگوئی که اکنون زجنگ آمده

                       همی آفتا بش  به  چنگ  آمده

ز سر تا به پایش مسلح به تیغ

                       نیابد گز ندی  نه  از مهر و میغ

به صحرا همه  خیمه افراشته

                       به  هر جا نو ر زا ده ا ی تا خته

نه آتش به جا مانده نی آفتاب

                      نه جنبنده ای را توان ماند وتاب

همی جمله  تدبیر  فردا  کند

                     به گیتی  همه فتنه  بر پا  کند

و لیکن  ندارد  از  این  آگهی

                     به ظلم و ستم کس نماند بسی  

/ 1 نظر / 26 بازدید
چی دوست داری

با سلام.... چی دوست داری بدونی سیاست بازار کار افزایش رتبه وبلاگ فرهنگی ورزشی چی؟ هرچی می خوای اینجا هست http://moejezat.mihanblog.com/ سر بزن ضرر نمی کنی