حضور بی حضور

شعر من

در سوگ مرگ تو

سیاه پوشیده است

که مرگت

مرگ آرزوهاست

و نبودنت

تلخ تر از ابتذال است

آنگاه که بودی

در خیالت با من نبودی

و حضورت از جنس
نبودن

و مهمان خیال دیگری بودی

و من مهمان

تلخی و سکوت بودم  در حضورت

اکنون تمام ستارگان

آسمان شعرم سوگوارند

نه برای تو

که برای من

و عشقی که

افسانه وار

گذشت و پر کشید و رفت

 

/ 0 نظر / 25 بازدید