ایجاز در شعر 1

ایجاز در شعر(1)

ادبیات و هنر آئینه تمام نمای فرهنگ یک جامعه اند وقتی به

آثار معماری به جای مانده ازدوران گذشته می نگریم پی می

بریم  که  گذشتگان  ما  به چه می اندیشیدند  و چه  آداب

  ورسومی داشتند . خط و نقاشی و هنرهای دستی با زبان

خود پیام رسای خود را منتقل می کنند حال اگر به این هنر

ها دقت کنیم نمادگرائی و ایجاز در هنرهای تجسمی جایگاه

والائی دارد که ارزش آنها را دوچندان می کند درشعر نیز

باید به سمت ایجاز حرکت کنیم و مفاهیم مورد نظر را

درقالب کلمات فشرده کنیم تا درعین رساندن مفهوم مورد

نظر از حداقل ابزار بیانی استفاده کرده باشیم (البته غیر از

اشعار داستانی که در آنهاچنین کاری ممکن نیست) . از این

به  بعد  د ر این  سایت  به  ارائه  سلسله  وار این  مقوله

پرداخته  خواهد  شد . 

/ 0 نظر / 24 بازدید