انقلابی

شغل من انقلاب است

نامی ندارم

که هرکسی هستم

جائی ندارم

که هرجا هستم

زمانی هم ندارم

که همه وقت هستم

از تمامی زندانها

گذر کرده ام

از تمامی شکنجه های سیاه

چشیده و رسته ام

مرا می توان همه جا دید

در هر سرزمینی

هر روز به دنیا می آیم

ولی هرگز نمی میرم

که مرگم مرگ تاریخ ست

زندگی با من و در کنار من

چهره ای دیگر گونه می یابد

که به نام آزادی

تعمید یافته ام

و در چهره ام

هزاران غنچه گل

امید و آرزو می شکفد

/ 1 نظر / 19 بازدید
فرشته

بیا تا بر آریم دستی زدل که نتوان برآورد فردا زگل خلاف طریفت بود دوستان تمنا کنیم از خدا جز خدا گر از دوست چشمت بر احسان اوست تو در بند خویشی نه در بند دوست تو را تا دهن باشد از حرص باز نیاید به گوش دل از غیب راز.. سلام مهربونم به روزم ومنتظر حضورت. نگاهت را از افکارم دریغ مدار