تصویر

تصویر ترا به پیش چشمم

می آورم از ورای ذهنم

آن صورت گرم آفتابی

با رنگ بلور ماهتابی

لبهای شکفته ی شرابی

زنگ "هوس "ی به رنگ آبی

گویای هراس نیمه پنهان

یا وحشت دوری است وهجران

یا اینکه سراب بینوائی

یا سایه ی سرد بیگناهی

تیر مژه در کمان ابرو

درکار شکار هردو بازو

/ 0 نظر / 56 بازدید