انسان

حادثه حادثه مردن ماهی در آب

یا که پژمردن گلهای سحر در شب باغ

حادثه حادثه مرگ قناری از درد

حادثه حادثه روز جدائی هم نیست

یاکه پرپر شدن غنچه نورس در باد

حادثه حادثه مرگ ستاره در صبح

حادثه حادثه کشتن انسان هم نیست

حادثه حادثه مرگ محبت ها بود

حادثه حادثه مردن انسان در خویش

حادثه حادثه مردن ارزشها بود

حادثه حادثه دور شدن از انسان

به زمانی که فقط تشنه یک "انسان" بود

/ 2 نظر / 27 بازدید
کیمیا

سلام مطالبتون بسیار زیباست همیشه از خوندنش لذت میبرم ایا نوشته ها تراوش قلم خودتون هست؟

کیمیا

نوشته هاتون جذابیت وکشش خوبی داره اجازه دارم از مطالبتون استفاده کنم؟