بی صدا

حالا که خواب رفته دلت بی صدا شدم

آرام رد شدم زتو بی اعتنا شدم

این بار حرف دلم خوردم و هنوز

یکبار نیز تو نگفتی کجا شدم

/ 0 نظر / 38 بازدید